Privacybeleid

Beveiliging

LivingOnTheBeach past de meest recente beveiligingstechnieken toe om uw betaling te verwerken. Alle pagina's waar persoonlijke gegevens worden verwerkt zijn beveiligd d.m.v. SSL (Secure Sockets Layer). Dit betekent onder andere dat uw gegevens niet door derden worden gelezen en de informatie welke u invoert alleen door LivingOnTheBeach en uzelf worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is LivingOnTheBeach. In verband met de verwerking van uw bestelling bewaart LivingOnTheBeach uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bestaande wetgeving en met grote zorgvuldigheid. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor commerciële berichten aan u gericht, indien u tevoren kenbaar heeft gemaakt hiermee in te stemmen. Uitluitend voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekt LivingOnTheBeach uw gegevens aan derden: TNT-post of TNT-Express voor het bezorgen van uw bestelling, of onze partners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van uw betaling. Hiernaast verstrekt LivingOnTheBeach uw gegevens niet aan derden behoudens voor zover wet- en regelgeving haar daartoe verplichten. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens bewaren, of indien u niet langer commerciële uitingen van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat schriftelijk of per email laten weten. U heeft het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens en het recht op correcties hiervan. In bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens:

LivingOnTheBeach, Zoutmanstraat 46, 2202 LP Noordwijk, tel. 071-3625060, fax 071-3625061, email klantenservice@livingonthebeach.nl

Volgens de bestaande wetgeving verplichten wij ons hierop binnen vier weken te reageren. Meer over het beschermen van uw persoonsgegevens kunt u vinden op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens onder de volgende link: http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx.